Usamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Ver detalhes…
Công ty tổ chức sự kiện Saigon Events

Công ty tổ chức sự kiện Saigon Events

109 đường số 9, KDC Bình Hưng, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam

Get Directions

0932 723 763

Categorias
Now OPEN
Horário de funcionamento
SG 08:00 – 18:00 SB 08:00 – 18:00
TE 08:00 – 18:00 DO fechado
QA 08:00 – 18:00
QI 08:00 – 18:00
SX 08:00 – 18:00
Sobre nós Công ty tổ chức sự kiện Saigon Events
Missão Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, với sự sáng tạo, chuyên nghiệp cùng những kịch bản độc đáo được viết bởi những cá nhân kiệt xuất trong giới sự kiện. Công ty tổ chức sự kiện Saigon Events luôn mang tới sự thành công cho mỗi sự kiện.
Descrição Các dịch vụ sự kiện chính mà Saigon Events cung cấp :
- Tổ chức sự kiện
- Tổ chức team building
- Tổ chức hội nghị, hội thảo
- Tổ chức khai trương
- Tổ chức Year end party
- Tổ chức MICE
- Tổ chức hội nghị khách hàng
.......
Produtos Tổ chức sự kiện
Tổ chức team building
  • 109 đường số 9, KDC Bình Hưng, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby