Usamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Ver detalhes…
Carl Johans kyrka

Carl Johans kyrka

Carl Johans Kyrkoplan 1, Gothenburg, 414 55, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categorias
Horário de funcionamento Add information
Descrição Carl Johans kyrka är en kyrka i Göteborg i Göteborgs stift. Den är församlingskyrka i Carl Johans församling och ligger på Sågberget vid Carl Johans kyrkoplan i stadsdelen Majorna. Kyrkan har fått sitt namn efter kung Karl XIV Johan, som något år före invigningen varit på besök i det närliggande porterbruket.HistoriaÄldsta gudstjänstlokalernaMajornas äldsta gudstjänstlokal var slottskapellet på Gamla Älvsborg. Det var främst avsett för garnisonen där, men uppläts även för civilbefolkning. Därefter tillkom Varvsförsamlingens kyrka, sannolikt omedelbart efter församlingens bildande, och anses ha gått under benämningen Maria Magdalenakyrkan. Från 1786 blev kyrkan hem för den så kallade privata församlingen eller Varvsförsamlingen. Enligt en teckning av Erik Dahlbergh, föreställande "Stigberget 1678", skulle kyrkan ha legat på en höjd mellan Tjär-Hofwet i öster och Wärfwet i väster. Platsen motsvarar idag området direkt invid Sjöfartsmuseets sydöstra hörn, framför Sjömanstornet. Varvskyrkan ödelades vid en brand den 29 september 1820. Några av inventarierna kunde räddas, bland dem altartavlan och golvuret, vilka nu finns uppsatta i Carl Johans kyrka.Men de som bodde i Majorna och inte tillhörde Varvsförsamlingen hänvisades "att hålla sig till Örgryte församling, inom vilken socken deras ägor äro belägne". Detta för att Örgryte kyrka och prästerskap "icke måtte lida någon minskning i deras rättigheter". År 1784 gjorde befolkningen i Majorna därför en framställning att få bygga egen kyrka. I skrivelsen heter det bland annat: ''Man ärnar inrätta den nya kyrkan så att för dem av katolska religionen, som där åstunda sin gudstjänst (hvartill de i anseende till kyrkans blifvande belägenhet vid sjökanten kunna äga bästa tillfälle) blifver särskilt rum till berörde deras andaktsöfning."

Similar places nearby