Usamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Ver detalhes…
Segunda-feira
25
JUN

Ngày của Người Đi Biển

18:00
21:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Được tổ chức vào ngày 25 tháng Sáu hàng năm, một ngày quốc tế của người đi biển mà theo thống kê của IMO có khoảng 1,6 triệu người, đảm đương 90% khối lượng vận chuyển toàn cầu