Usamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Ver detalhes…
Quinta-feira
08
MAR

Møt oss i lab1!

13:00
15:00
Østfoldmuseene
Event organized by Østfoldmuseene

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Hva kan du gjøre i Lab1?

Her kan du spille inn det du ønsker at vi skal belyse i den nye utstillingen. Det kan være et spesielt tema du er opptatt av, dimensjoner som bør belyses eller personer, gjenstander og historisk
materiale som bør få sin plass.

«Barnas Idéskulptur»
Vi har rigget til en konstruksjon som skal bli en spennende idéskulptur der barna kan skrive eller tegne sin idé om sitt drømmemuseum og henge den på skulpturen.

«Laboratoriestafett for lag og foreninger»
Vi arrangerer også idémyldring med lag og foreninger en torsdagskveld fra kl. 18-20 hver måned. Lag og foreninger eller andre som ønsker å gi sine innspill oppfordres til å ta kontakt med museet.

«Tingenes metode»
Vi vil jevnlig presentere en gjenstand i Lab1, på Østfoldmuseenes nettside, på Facebook og Instagram. Her inviteres publikum til å komme med informasjon, minner eller å si sin mening om gjenstanden. Tingenes metode er en måte dokumentere gjenstander på utviklet ved Norsk Teknisk Museum.