Usamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Ver detalhes…
Gelgaudiškio dvaras

Gelgaudiškio dvaras

Parko g. 5, Gelgaudiskis, Lithuania

Get Directions

+37034555279

Categorias
Now CLOSED
Horário de funcionamento
SG fechado SB 12:00 – 18:00
TE fechado DO 12:00 – 17:00
QA 12:00 – 18:00
QI 12:00 – 18:00
SX 12:00 – 18:00
Sobre nós Sūduvos krašto kultūros židinys, traukiantis lankytojus išskirtiniais renginiais, unikaliomis ekskursijomis bei didinga gamtos apsuptimi.
Gelgaudiškio dvaras cover
Descrição . XV a. buvo Gelgaudų palivarkas ir vadinosi Gedigaudiškiu. 1504 m. LDK didysis kunigaikštis Aleksandras padovanojo šį palivarką Jonui Sapiegai. 1585 m. nusipirko Grigalius Masalskis. Iš jo 1586 m. dvarą nusipirko Kasparas Oziembovskis. 1599 m. pirmą kartą paminimas Gelgaudiškio vardas. XVIII a. Gelgaudiškį valdė Gelgaudai ir Čartoriskiai. 1797 m. iš A.Čartoriskio nusipirko vokiečių baronas Teodoras Henrikas Frydrichas Koidelis. Pagal istorinius tyrimus, dvaro rūmų pastatas buvo pastatytas 1842-1846 m. Bet pagal turimas nuotraukas, darytas Koidelių giminės, pastatas buvo barokinis. Rekonstrukcija, suteikusi pastatui klasicistinį stilių buvo atlikta XIX-XX amžių sandūroje jau valdant Komarui. Dvaro rūmų vidus pasipuošė vokiškąja polichromine secesija. Dvarui priklausė 300 margų ploto parkas, šeimos koplyčia bei kapinės. Po 1887 metų caro Aleksandro III įsako, draudžiančio valdyti užsieniečiams dvarus Rusijos imperijos pasienio zonoje, Fransas Koidelis buvo priverstas parduoti dvarą lietuvių bendrovei iš keturių asmenų: J. Svido, J. Montvilos, A. Baltučio ir A. Zano. 1898 m. Gelgaudiškį iš jų nusiperka dvarininkė A. M. Komar. Po 1922 m. žemės reformos dvaras buvo išparduotas, o rūmuose įsteigta vaikų prieglauda, priklausanti vienuolėms šaritėms. II-ojo Pasaulinio karo metais rūmuose buvo įsikūręs štabas, o vėliau - karo ligoninė. Po karo iki 1961 m. - vaikų namai, iki 1966 m. mokykla-internatas, nuo 1966 m. pagalbinė mokykla.1979 m. vasarą įvykęs gaisras trims dešimtims metų dvaro rūmus pasmerkė tyliam nykimui. Nuo 2009 m. čia vyksta restauracijos darbai.

Similar places nearby