Usamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Ver detalhes…
Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

Szentendrei út 83., Budapest, 1033, Hungary

Get Directions

+3612501744

Categorias
Now OPEN
Horário de funcionamento
SG 07:00 – 20:00 SB fechado
TE 07:00 – 20:00 DO fechado
QA 07:00 – 20:00
QI 07:00 – 20:00
SX 07:00 – 20:00
Sobre nós Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium
Magyarország legrégebbi kéttannyelvű oktatási intézménye.
Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium cover
Missão SZAKMAI CÉLOK:
Célunk az, hogy diákjaink két nyelvből – a célnyelvből és a második idegen
nyelvből - magas szintű ismeretekkel, versenyképes tudással és sikeres
érettségi vizsgával hagyják el intézményünk kapuit.
Arra törekszünk, hogy a nálunk megszerzett tudás biztos alapként szolgáljon
ahhoz, hogy tanulmányaikat az általuk választott felsőoktatási intézménybe
folytathassák.
Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a gimnáziumi évek alatt olyan tanórán kívüli
programokat biztosítsunk a diákjaink számukra, amelyek keretében a
tehetségek – egyéni érdeklődési körüknek megfelelő - felfedezésére,
fejlesztésére lehetőség nyílik.
Képzési programjainkkal szeretnénk a rendszeren belüli átjárhatóság
lehetőségét (kéttannyelvű, illetve az általános képzési rendszer között) biztosítani diákjaink számára.

PEDAGÓGIAI CÉLOK:
Hisszük, hogy iskolánknak nem
bajnokképző tanfolyamnak vagy
versenyistállónak kell lennie, ahol
egyetlen dolog számít, az
individuális eredmények, a
sikerek, hanem sokkal inkább az
életre felkészítő, az életnek
szerves részét alkotó térnek, ahol
egy reális világba történő kilépésre készítjük fel a gyermekeket, hogy aztán önálló lábra állva,
felelősségteljes, a világra nyitott, gondolkodó, boldog és kiegyensúlyozott felnőtté válhassanak.
Kiemelt hangsúlyt fektetünk diákjaink empátiás készségének fejlesztésére, célunk, hogy képesek
legyenek rohanó világunkban is egymást nyitott, odafigyelő módon meghallgatni, és szükség szerint
mások problémáira, szükségleteire nyitott, segítőkész módon reagálni.
Fontosnak tartjuk, hogy tisztességre, öntudatra, becsületre, kitartásra neveljük őket, hogy
megtanítsuk nekik, hogy ebben az érdektől vezérelt világunkban hogyan lehet tisztességesen,
érdektől mentesen, elvhű módon boldogulni.
Descrição GIMNÁZIUMRÓL:
Iskolánk 1974 óta – közel 40 éve - működik két tanítási nyelvű gimnáziumként. Egészen 1986-ig az ország egyetlen kéttannyelvű intézményeként működtünk. Büszkék vagyunk arra, hogy a magyarországi két tanítási nyelvű képzés módszertani alapjait iskolánk tanárai dolgozták ki. Kollégáinkkal azon dolgozunk, hogy az évtizedek alatt felhalmozódott tudást és szakmai tapasztalatot a diákok fejlődésének szolgálatába állítsuk, iskolánk tradícióit pedig megőrizzük és elődeinkhez méltó módon ápoljuk, gyarapítsuk.
Gimnáziumunk a kezdetektől orosz-magyar kéttannyelvű gimnáziumként működött, majd a 2001/2002-es tanévtől indult el német-magyar, illetve a 2003/2004-es tanévtől az angol-magyar kéttannyelvű képzés. Iskolánk 2000-ig önkormányzati fenntartás alatt működött, majd 2000-től 2013-ig alapítványi fenntartás alatt működött. A 2013/2014-es tanévtől intézményünk a Baptista Szeretetszolgálat fenntartás alatt, kerületi támogatás mellett működik tovább tisztaprofilú két tanítási nyelvű gimnáziumként.
KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK:
A Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium a 2014/2015-es tanévre az alábbi képzési formákra hirdet felvételt:
5 évfolyamos két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés* (nyelvi előkészítő évvel) az alábbi célnyelveken: magyar-angol magyar-német magyar-orosz magyar-kínai
4 évfolyamos két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés* az alábbi célnyelveken: magyar-angol magyar-német
4 évfolyamos általános tantervű, emelt nyelvi szintű gimnáziumi képzés
* Az 5 évfolyamos és a 4 évfolyamos két tanítási nyelvű képzések esetében a második idegen nyelv
oktatása is emelt óraszám mellett történik. Választható nyelvek: angol, német, orosz, kínai, spanyol
MINDEN MEGHIRDETETT KÉPZÉSÜNK INGYENES!
Fundação 1910

Similar places nearby