Usamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Ver detalhes…
Lužánky - středisko volného času

Lužánky - středisko volného času

Lidická 50, Brno, 65812, Czech Republic

Get Directions

+420 549 524 111

Categorias
Horário de funcionamento Add information
Sobre nós Středisko volného času Lužánky je krajským školským zařízením pro aktivity ve volném čase všech věkových a sociálních skupin.
Lužánky - středisko volného času cover
Missão Posláním Lužánek - střediska volného času je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vy­tvá­řením a na­bízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především dětí a mládeže.
Descrição SVČ Lužánky jsou pověřeny Radou Jihomoravského kraje organizací všech postupových soutěží, přehlídek a předmětových olympiád na území celého Jihomoravského kraje. Velmi úzce též spolupracují s brněnskými vysokými školami, zejména s JAMU a Masarykovou univerzitou.

SVČ Lužánky jsou akreditovanou vysílající a hostitelskou organizací pro Evropskou dobrovolnou službu. Jsou též zastřešující organizací regionálního zastoupení programu Mládež v akci pro Jihomoravský a Zlínský kraj.
--1.1.2011
Prémios Kdo hýbe Brnem - TOP 100 Brno
Fundação 17.5.1949
Produtos Ve více než 600 zájmových kroužcích a kurzech každoročně nalezne svůj program téměř 11 000 účastníků od předškolních dětí po dospělé. V průběhu školního roku chystáme pro brněnskou veřejnost přes 400 nejrůznějších příležitostných akcí. Na našich pobočkách najdete i kluby, poradny a hlídání dětí Macešku. Každé léto pořádáme okolo 180 prázdninových akcí od klasických a příměstských táborů až po kurzy pro dospělé. Širokou nabídku máme nachystanou také pro základní a střední školy ať už se jedná o výukové programy, školní výlety či kurzy pro pedagogy akreditované MŠMT.
--1.1.2012

Similar places nearby