Usamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Ver detalhes…
Lundby nya kyrka

Lundby nya kyrka

Gothenburg, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categorias
Now CLOSED
Horário de funcionamento
SG fechado SB fechado
TE 14:00 – 16:00 DO fechado
QA fechado
QI fechado
SX fechado
Descrição Lundby nya kyrka är en kyrka i Göteborg i Göteborgs stift. Den är församlingskyrka i Lundby församling.Kyrkan är belägen på Hisingen, vid Danaplatsen i stadsdelen Sannegården. Namnet har använts på två kyrkobyggnader, där den förra kyrkan ritades av Adrian C. Peterson och invigdes den 17 oktober 1886 av domprosten Anders Rosell. Initiativtagare var församlingens dåvarande kyrkoherde, senare biskopen Uddo Lechard Ullman. Denne, som var konsthistoriker och teolog, var drivande kraft för nygotiken som kyrkoarkitektur vid denna tid.. Kyrkan var uppförd i murtegel i kalkbruk med fasaderna klädda i tegel. Den var byggd i programmatiskt genomförd nygotisk stil och hade ett högt spetsigt torn. Altargruppen. med ett stort krucifix omgivet av Maria och Johannes. var tillverkad i München.KyrkobyggnadenKyrkan eldhärjades i en mordbrand natten till 7 februari 1993 och totalförstördes. Efter släckningen återstod endast yttermurarna och en del inventarier som förvarats brandsäkert. Den brunna kyrkan var försäkrad och därför kunde Göteborgs kyrkofullmäktige den 30 november 1993 fatta ett enigt beslut om att uppföra en ny kyrka.

Similar places nearby