Usamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Ver detalhes…
Svennevads kyrka

Svennevads kyrka

Svennevad, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categorias
Horário de funcionamento Add information
Descrição Svennevads kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Sköllersta församling i Strängnäs stift. Kyrkan ligger invid riksväg 51 i samhället Svennevad.KyrkobyggnadenTidigare kyrka på platsen var uppförd på medeltiden. Nuvarande kyrka i gustaviansk stil uppfördes åren 1782-1786 under ledning av byggherre Gustaf Philip Wennerstedt. Kyrkan har en stomme av sten och består av långhus med rundat kor i öster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Vid långhusets västra kortsida finns ett kyrktorn som är indraget i långhuset.Inventarier Altartavlan är tillverkad 1793 av Pehr Hörberg.ReferenserTryckta källorWebbkällor MittNerike

Similar places nearby