Usamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Ver detalhes…
Via Cultura

Via Cultura

Graudu str. 50, Liepaja, 3401, Latvia

Get Directions

+37126136938

Categorias
Horário de funcionamento Add information
Sobre nós VIA CULTURA ir nevalstiska un nekomerciāla organizācija, kas īsteno plaša spektra radošas ieceres Liepājā, Kuldīgā un citur - festivālu "Via Baltica", Starptautisko Liepājas ērģeļmūzikas festivālu, koncertciklu "Iededz gaismu" u.c.
Via Cultura cover
Descrição VIA Cultura is a non-governmental and non-commercial organization that implements a wide range of creative ideas in collaboration with musicians, artists, arts and cultural leaders, educators, volunteers, activists, and individual project-specific specialists.

VIA CULTURA ir nevalstiska un nekomerciāla organizācija, kas īsteno plaša spektra radošas ieceres sadarbībā ar mūziķiem, māksliniekiem, mākslas un kultūras vadītājiem, pedagogiem, brīvprātīgajiem aktīvistiem un katra atsevišķa projekta specifikai atbilstošiem speciālistiem.

___________________________

One the highlights of Latvia’s music event calendar each year is the Liepaja International Organ Music Festival that will be held in Kurzeme’s largest city for the 11-th time. This festival has attracted organists from near and far with the opportunity to play the 18th century organ in Liepaja’s Holy Trinity Cathedral – still the world’s largest, non-reconstructed mechanical organ. Its sound is a delight for both player and audience alike.

Viens no spilgtiem ikgadējiem Latvijas mūzikas dzīves notikumiem ir Starptautiskais Ērģeļmūzikas festivāls Liepājā. Pilsētas pašvaldība sadarbībā ar pilsētas ērģelnieku Lotaru Džeriņu to iedibināja 2002. gadā ar mērķi pievērst uzmanību pilsētas lepnumam Sv. Trīsvienības katedrāles vēsturiskajām baroka ērģelēm. Daudzi eksperti tās joprojām uzskata par lielākām vēsturiskām nepārbūvētām ērģelēm pasaulē, kuras savus klausītājus priecē un sajūsmina kopš 18. gadsimta.
Produtos VIA BALTICA festival/ Festivāls "Via Baltica"
Organ music festival/ Starptautiskais Liepājas ērģeļmūzikas festivāls
Chamber music series Kindle a light/ Koncertcikls "Iededz gaismu"
Lectures and discussions round The Unknown Liepaja/ Lekciju un diskusiju cikls "Nezināmā Liepāja"

Similar places nearby