Usamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Ver detalhes…
Vinberg-Ljungby församling

Vinberg-Ljungby församling

Vinbergs kyrkby 112, Falkenberg, 311 94, Sweden

Get Directions

0346-718260

Categorias
Horário de funcionamento Add information
Sobre nós Vinberg-Ljungby församling är en församling i Svenska kyrkan. Vi hör till Göteborgs stift och ligger öster om Falkenberg i Hallands län.
Vinberg-Ljungby församling cover
Missão Även om vi ibland talar om församlingen som ett geografsikt område, är den framför allt en levande gemenskap av människor. Vi är människor som tycker och tänker olika, som har olika arbeten och olika intressen. Gemenskapen består inte i att vi är lika, utan i att vi är olika. Gemenskapen i den kristna kyrkan är en måltidsgemenskap. Precis som i en familj, som äter vi samma bord, i bästa fall samtidigt, är församlingen en gemenskap kring måltiden i gudstjänsten, mässan. Där finns en gemenskap med människor och med kyrkans herre, Jesus Kristus.
Descrição Till Facebooksidan

Vinberg-Ljungby församling är en församling i Svenska kyrkan. Vi hör till Göteborgs stift och församlingsgränserna sträcker sig från Tröingeberg i Falkenberg och bortanför Höstena i nordost. Även om vi ibland talar om församlingen som ett geografsikt område, är den framför allt en levande gemenskap av människor. Vi är människor som tycker och tänker olika, som har olika arbeten och olika intressen. Gemenskapen består inte i att vi är lika, utan i att vi är olika. Gemenskapen i den kristna kyrkan är en måltidsgemenskap. Precis som i en familj, som äter vi samma bord, i bästa fall samtidigt, är församlingen en gemenskap kring måltiden i gudstjänsten, mässan. Där finns en gemenskap med människor och med kyrkans herre, Jesus Kristus.
Församlingens Facebooksida är i första hand till för att informera om aktuella saker och att utbyta takar om vårt uppdrag som kyrka. På vår hemsida www.vinberg-ljungby.se finns mer information om församlingen och vårt arbete.
Fundação Kyrkan är byggd i nygotisk stil och invigdes 1899. Är ritad av den välkände arkitekten Adrian C Peterson.

Similar places nearby