Usamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Ver detalhes…
We-Venture

We-Venture

Klokgebouw 126, Eindhoven, 5617 AB, Netherlands

Get Directions

06 22 481 694

Categorias
Horário de funcionamento Add information
Sobre nós Ontwikkeling, organisatie en begeleiding van GOODcompanies en COcompanies
Workshops en Educatieve projecten voor onderwijs, zorg en welzijn.
We-Venture cover
Missão VERBINDING ONDERNEMEN, ondernemend leren denken, MET DE CREATIEVE INDUSTRIE
De creatieve industrie kenmerkt zich door durf en onafhankelijkheid en is een schatkamer op het gebied van innovatief denken. Er is steeds meer vraag vanuit overheid en bedrijfsleven om kennis en creativiteit te delen.
Wij maken de verbinding met onderwijs, zorg- en welzijnsinstanties.
Descrição De kenmerken van een COcompany:
- Gericht op arbeidstoeleiding en ondernemerschap van deelnemers en begeleiders
- Bevordert sociale cohesie en samenwerking, zelfsturing, reflectie en initiatief nemen
- Zingeving aan de bestaande dagbesteding, toenemende motivatie om ‘te maken’
- Motivatie voor creatieve vrijetijdsbesteding en oplossingsgericht denken
- Gericht op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en herkennen van individuele wensen

GOODCompanies is een ondernemend platform voor het VO, dat creativiteit, ondernemen,
design en techniek met elkaar verbindt. De kenmerken zijn:
• Een omgevingsgerichte aanpak met kapstokfunctie voor bestaande projecten
• Bevorderen van de MAAKkracht van leerlingen
• Extra motivatie door elementen van serious gaming
• Gericht op het ontwikkelen van de 21st Century Skillstalenten
- Sociale cohesie en het bestrijden van gevoelens van nutteloosheid en eenzaamheid
Fundação juni 2011
Produtos organisatie COcompanies, GOODcompanies.
Workshop 'Kansdenken' en workshops ter begeleiding en ondersteuning van de diverse companies.
Ondersteuning, begeleiding en implementatie producten

Similar places nearby