Usamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Ver detalhes…
Wspólnota Szkół Katolickich w Chojnicach

Wspólnota Szkół Katolickich w Chojnicach

Grunwaldzka 1, Chojnice, 89-600, Poland

Get Directions

052 3977087

Categorias
Horário de funcionamento Add information
Sobre nós Katolickie Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa, Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Wspólnota Szkół Katolickich w Chojnicach cover
Missão „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali”
(Jan Paweł II)

WSTĘP
Każdy uczeń jest osobą obdarzoną wolnością i godnością dziecka Bożego. Jest podmiotem, a nie przedmiotem wychowania.
Chcemy wychować osobę kochającą Boga, Ojczyznę i bliźnich, pragnących żyć pięknie w Prawdzie i Dobru, tak jak czynił to patron szkoły Romualda Traugutt.
Podstawą wszystkich działań wychowawczych jest odpowiedzialna miłość. Niech ona kształtuje wszelkie relacje między wychowawcami i wychowankami. Niech ona ostatecznie rozstrzyga o dokonywanych wyborach i podejmowanych decyzjach. Cały nasz trud wychowawczy i dydaktyczny zawierzamy Maryi Niepokalanej i św. Maksymilianowi.

GŁÓWNE IDEE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

1) Wspólnotowość
• Nauczycieli
• Uczniów
• Współdziałania z domem rodzinnym
2) Poznawanie psychiki młodego człowieka
• Wbrew pesymizmowi (dostrzeganie i rozwijanie dobra w młodzieży)
• Indywidualne traktowanie każdego ucznia
3) Miłość pedagogiczna
• Rodzinna atmosfera serdeczności i życzliwości
• Bez faworyzowania
• Miłość służebna, bezinteresowna i cierpliwa
• Żywa i znacząca obecność wychowawcy w życiu uczniów
4) Stosowanie metod prewencyjnych zgodnie z regulaminem szkołyCELE WYCHOWANIA

Celem wychowania jest integralny rozwój człowieka w oparciu o sferę wartości chrześcijańskich. Program wychowawczy szkoły podkreśla służebną rolę nauczania wobec wychowania.
Wychowanie integralne obejmuje:
1) Wychowanie religijne
• Sakramentalne
• Biblijne
• Eklezjalne
• Liturgiczne
2) Wychowanie moralne
• Kształtowanie sumienia
• Umiejętność wartościowania
• Ukierunkowanie uczuć i emocji
• Kształtowanie woli
• Nabywanie cnót (np. świadome posłuszeństwo, odwaga cywilna, gotowość do poświęceń)
3) Wychowanie patriotyczne
• Poznawanie ducha i historii narodu
• Przybliżenie sylwetki patrona szkoły
• Budzenie poczucia odpowiedzialności za małą i dużą Ojczyznę
• Świadomość własnych zadań (misji) wobec narodu
• Twórcze włączenie się w dobro wspólne
• Pielęgnowanie tradycji narodowych
Descrição Historia szkoły.

Umiemy często narzekać na czasy dzisiejsze, ale pamiętajmy, że czasy te my sami tworzymy. Nie powstają one poza nami, początek mają w nas (...)”. ks. Stefan kard. Wyszyński

To wezwanie Prymasa Tysiąclecia znalazło odzew wśród członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Chełmińskiej, gdzie zrodził się pomysł utworzenia katolickiego liceum.

Rok 1991 to czas realizacji tego projektu. Wysiłku tego podjęli się ze szczególnym zaangażowaniem p. mgr Marianna Ziarno i ks. mgr Jarosław Kaźmierczak (wówczas wikariusz w Chojnicach, dzisiaj proboszcz parafii Nowa Cerkiew). Liczne wyjazdy do Warszawy, labirynt niekończących się formalności, niepewność, aż wreszcie długo oczekiwana decyzja Ministra Edukacji Narodowej: „(...) zezwala się Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Chełmińskiej na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Chojnicach przy ul. Grunwaldzkiej 1, które realizować będzie program nauczania zatwierdzony dla tego typu szkoły państwowej.” Do sprawowania nadzoru nad działalnością liceum upoważniony został Kurator Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy. Natomiast zgodnie ze statutem Społeczno-Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach „nad formacją duchową uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników czuwa Biskup za pośrednictwem Opiekuna Duchowego.”

Dyrektorem chojnickiego „Katolika” została p. mgr Marianna Ziarno, a prefektem szkoły ks. mgr Jarosław Kaźmierczak. Na przełomie maja i czerwca 1991r. przeprowadzono egzaminy wstępne. Próbę tę pozytywnie przeszło czterdzieścioro uczniów, co pozwoliło utworzyć dwie pierwsze klasy licealne.

1 września 1991r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego. Jednakże prawdziwym świętem dla wspólnoty „Katolika” był Dzień Edukacji Narodowej, kiedy to Biskup Ordynariusz Diecezji Chełmińskiej Marian Przykucki dokonał uroczystego poświęcenia szkoły. Wówczas to, nawiązując do symboliki Krzyża i Godła, wygłosił mowę o jedności wychowania chrześcijańskiego i patriotycznego, które od sa
Prémios http://www.katolik.chojnice.pl/i/index.php?option=com_content&view=section&id=18&Itemid=32
Fundação 1 września 1991

Similar places nearby