Usamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar nosso tráfego. Ver detalhes…
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach

Kościerska 11, Chojnice, 89-604, Poland

Get Directions

(052) 3973072

Categorias
Horário de funcionamento Add information
Sobre nós Zapraszamy do śledzenia tablicy, gdyż są na niej zamieszczane informacje dot. wszystkich imprez szkolnych, ogłoszeń i tym podobnych. :)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach cover
Descrição • Decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania od 1 września 1962 r. powołano do życia Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących. Samodzielne istnienie szkoły datuje się
od 1 stycznia 1963 r. pod dyrekcją Jana Kuleszy.

• Dalszy rozwój szkoły wymagał rozbudowy własnej bazy. Dyrekcja szkoły i kierownictwo warsztatów przystąpiło do budowy warsztatów szkolnych przy ul. Kościerskiej.
Budowę rozpoczęto jesienią 1968 r. Budynek warsztatów szkolnych oddano do użytku
1 września 1970 r.

• W związku z dalszym rozwojem szkoły środowisko pedagogiczne czyniło starania o budowę właściwego gmachu szkoły. Budowa obiektu szkolnego rozpoczęła się w czynie społecznym
w marcu 1972 r.

• Od 1 grudnia 1973 r. dyrektorem szkoły został mgr Feliks Zamorski. Szkoła liczyła wówczas
17 oddziałów.
• Od 1 września 1977 r. dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli zawodu i uczniów szkoły oddano do użytku obecny gmach szkoły.
• Od 1 września 1978 r. datuje się powołanie Zespołu Szkół Zawodowych.

• W roku szkolnym 1979/80 rozpoczęto dalszą rozbudowę warsztatów szkolnych.
W decydującej mierze była to zasługa ówczesnego kierownika warsztatów szkolnych
mgr Zbigniewa Muchowskiego. Wybudowano nowe pomieszczenia: hale obróbki mechanicznej, spawalnię, warsztat elektromechaniczny i magazyny.

• Od 1 września 1990 r. dyrektorem szkoły został mgr Zbigniew Muchowski. Nastąpił dalszy intensywny rozwój szkoły. Rozpoczęto budowę nowego skrzydła szkoły, co pozwoliło na uruchomienie nowych kierunków kształcenia. Powołano decyzją Kuratorium Oświaty nowy typ Szkoły: Technikum Elektryczno-Elektroniczne o specjalnościach:
elektronika ogólna i elektromechanika ogólna.

• W roku szkolnym 1992/93 uruchomiono kształcenie w 3-letnim Technikum Mechanicznym
po Zasadniczej Szkole Zawodowej o specjalności: obróbka skrawaniem.

• W roku szkolnym 1993/94 rozpoczęto kształcenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej
o specjalnościach: monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowej.

• Od 1 września 1994 r. dyrektorem Zespołu Szkó
Fundação Od 2.09.2002 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski".

Similar places nearby