Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Подробнее…
Понед.
09
АПР

L. Vene/ Industrial Heritage in the Sphere of Culture Production

18:00
20:00
The Agosto Foundation
Организатор мероприятия The Agosto Foundation

Как добраться

Категория
#var:page_name# cover

--scroll down for ENG--

V roce 2010 v centru Záhřebu stávkovali dělníci textilní továrny Kamensko. V tomto celkem ojedinělém případě se textilním dělníkům podařilo zabrat veřejný prostor za podpory mnoha občanských organizací a za velkého zájmu médií i veřejnosti. I přes silný společenský tlak však byla továrna uzavřena, dělníci zůstali na ulici a nebyla jim vyplacena ani poslední mzda.

Přednáška Ley Vene se zaměří na různé místní umělecké projekty a iniciativy, které kriticky zkoumají historický význam, současnou roli i budoucí využití industriálního dědictví. Mezi vybrané případové studie patří projekty zabývající se textilním podnikem Kamensko (Záhřeb), továrnou na boty Borovo (Vukovar), železárnou Željezara (Sisak), doky Greben, továrnou na zpracování ryb Jadranka (Korčula), uhelným dolem v Labinu a továrnou Jugoplastika (Split).


LEA VENE je historička umění a kulturní antropoložka. Je kurátorkou galerie Miroslava Kraljeviće. Patří k organizátorům filmového festivalu ETNOFILm a je kurátorkou mezinárodního fotografického festivalu ORGAN VIDA. Je aktivní členkou organizace grey) (area – prostoru pro současné a mediální umění. A je také odbornou asistentkou na Fakultě textilních technologií Záhřebské univerzity.

Ve svém výzkumu na poli výtvarného umění a antropologie se neustále vrací k roli vizuálních médií v reflexi každodenního života a kultury prostřednictvím dokumentárního filmu a fotografie (a tedy k tématům jako obrazová etika, sebereflexivní praktiky ve filmové tvorbě, senzorická etnografie, politika reprezentace, vztah mezi My a Oni, politické motivy ve vizuálním výzkumu, participativní a komunitní umělecká praxe či vymezování okrajových pozic ve vizuálním výzkumu).

Přednáška bude vedena v angličtině.
Vstup je volný.

Pro více informací navštivte https://agosto-foundation.org/cs/industrialni-dedictvi-v-kulturni-sfere

~°°~

In 2010, textile workers of Kamensko went on strike in the city centre of Zagreb. It was one of the rare cases where textile workers occupied the public space and were supported by many civil organizations, attracting a great deal of media and public attention. Despite the community pressure, the factory was closed down, leaving the textile workers on the street without ensuring them previously earned salaries.

The lecture will focus on diverse local art projects and initiatives that critically examine the historical significance, current role and future purpose of industrial heritage. Selected case studies include projects dealing with the Kamensko textile works (Zagreb), the shoe manufacturer Borovo (Vukovar), the Željezara ironworks (Sisak), the Greben shipyard, the Jadranka fish processing factory (Korčula), the Labin coal mine, and the Jugoplastika factory (Split).


LEA VENEis an art historian and cultural anthropologist. In her research in the field of visual art and anthropology, Vene constantly rethinks the role of visual media in translating elements of culture and everyday life through documentary film and photography.

For example, she examines image/visual ethics, self-reflexive practices in film making, sensory ethnography, the politics of representation, the relationship between “us” and “them,” advocacy in visual research, participatory and community art practices, and the negotiation of the marginal positions in the visual research.

Vene works as a curator in the gallery Miroslav Kraljević. She’s one of the organizers of ETNOFILm (Ethnographic film festival) and curator at ORGAN VIDA — International photography festival. She is an active member of the association grey) (area space for contemporary and media art. She is also a teaching assistant at Faculty of Textile Technology in Zagreb.

The lecture will be held in English.
Entrance is free.

For more information please visit https://agosto-foundation.org/industrial-heritage-in-the-sphere-of-cultural-production

Место проведения мероприятия

ArtMap