Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Подробнее…
Среда
04
АПР

Marwa Arsanios / Who is afraid of Ideology? / pokaz filmów

19:00
20:30
Kem
Организатор мероприятия Kem

Как добраться

Категория
#var:page_name# cover

(English version below)

Kem zaprasza na pokaz trzech filmów Marwy Arsanios: "Who is afraid of ideology?" (2017) "Have You Ever Killed a Bear or Becoming Jamila" (2013-2014) i "I’ve heard stories"(2008)

"Who is afraid of ideology?" ("Kto się boi ideologii?") jest badaniem Marwy Arsanios nad modelem ekologicznym charakterystycznym dla wspólnot autonomicznego Kurdyjskiego Ruchu Kobiet.
Jej praktyka dokumentalna w rozszerzonym polu kładzie nacisk na struktury feministycznych samorządów i ich związki z ekologią. Dokumentując wspólnotę samoorganizujących się kobiet w regionie górskim Kurdystanu na początku 2017 roku, Arsanios badała jakiego rodzaju demokracje są możliwe bez udziału państwa i jakie ekologie produkowane są w warunkach wojennych.

W "Who’s Afraid of Ideology? Part 1." autorka dekonstruuje tradycyjny format dokumentalnego reportażu, pokazując sprzeczności charakterystyczne dla tego medium, podaje również w wątpliwość przejrzystość powyższych praktyk. Projekt Arsanios to portret etyki partyzanckiej – ruchu, który postrzega wyzwolenie płciowe jako walkę równorzędną do toczących się konfliktów wojennych, feudalizmu, napięć religijnych i wyzwolenia ekonomicznego.

"Have You Ever Killed a Bear or Becoming Jamila" ("Czy kiedykolwiek zabiłeś niedźwiedzia lub stawanie sie Jamilą"), to wideo wykonane po performansie, którego punktem wyjścia jest śledztwo w sprawie Jamili Bouhired, algierskiej bojowniczki o wolność. Badania koncentrują się na różnych przedstawieniach Jamili w kinie oraz na jej asymilacji i promocji w latach 60. i 70. XX wieku, w egipskim magazynie Al-Hilal (Półksiężyc), który był głównym arabskim czasopismem kulturalnym.

"I’ve heard stories" ("Słyszałam historie") to krótka animacja przedstawiająca homoseksualne namiętne morderstwo, które miało miejsce w hotelu Carlton w Bejrucie. Animacja jest częścią serii prac, które eksplorują różne sposoby narracji wydarzeń, wykorzystując różne źródła, głosy, wersje i sposób, w jaki krążyły.


ENG

Kem invites you to a screening of three films by Marwa Arsanios: "Who is afraid of ideology?" (2017), "Have You Ever Killed a Bear or Becoming Jamila" (2013-2014), "I’ve heard stories" (2008)

"Who is afraid of ideology?"
Shot in the mountains of Kurdistan in early 2017, Arsanios’ film primarily focuses on the Kurdish autonomous women’s movement and its struttures of self-governance and knowledge production. This is a guerrilla-led movement that views gender liberation as a coexisting and equal struggle to that of resolving the conflicts of war, feudalism, religious tensions, and eco- nomic struggle. But despite its core emphasis on ecology and feminism, the autonomous women’s movement is not a liberal project. It is an ideology that has emerged from and is practiced through war. The movement’s most recent participation includes the Syrian Revolution, which began in 2011 and remains ongoing.

"Have You Ever Killed a Bear or Becoming Jamila" is a video made after a performance which starting point is an inquiry into Jamila Bouhired, the Algerian freedom fighter. The re- search focuses on the different representations of Jamila in the cinema, and on her assimilation and promotion during the 1960’s and 1970’s in the Egyptian magazine Al-Hilal [the crescent] which used to be a major Arab cultural magazine.

"I’ve heard stories" is a short animation staging a gay passionate murder that took place at the Carlton hotel in Beirut. The animation is part of a series of works that try to explore different ways of narrating an event, using diverse sources, voic- es, versions and the way they have circulated.

Место проведения мероприятия

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie/ Museum of Modern Art in Warsaw