Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Подробнее…
Wzgórza Dalkowskie

Wzgórza Dalkowskie

Ul. Głogowska 10, Nowe Miasteczko, 67-124, Poland

Как добраться

68 38 88 431

Категории
Время работы Добавить информацию
О нас Lokalna Grupa Działania Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich"
Wzgórza Dalkowskie cover
Миссия Misją Fundacji jest dążenie do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i podnoszenia jakości życia mieszkańców. Jesteśmy zintegrowaną grupą liderów reprezentujących obszar Wzgórz Dalkowskich. Swoje działania realizujemy w oparciu o wzajemne zaufanie, otwartość na innowacyjne rozwiązania i wiarę w ich powodzenie. Podstawą skutecznego rozwoju naszej małej ojczyzny jest oddolne i partnerskie podejście wyzwalające w pełni nasz społeczny potencjał do realizacji lokalnych inicjatyw.
Описание Grupa Partnerska „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” powstała z inicjatywy Urzędu Gminy w Grębocicach oraz Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” w 2003 r.

Skupia przedstawicieli samorządu, instytucji, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców oraz wszystkich innych środowisk działających na rzecz rozwoju regionu, ochrony zasobów przyrodniczo-kulturowych, tworzenia wspólnej tożsamości i podniesienia jakości życia mieszkańców.

W chwili obecnej deklarację partnerską podpisało 22 partnerów głównie z sektora publicznego, jednak nie zabrakło wśród nich organizacji pozarządowych i przedstawicieli biznesu.
Основана 1 lutego 2006r. – podczas zebrania 11 Fundatorów zostaje założona Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich„. Uchwalono statut, wybrano Radę Fundacji. Natomiast akt notarialny ustanawiający Fundację został podpisany w dniu 17 marca 2006r.

Похожие места поблизости