Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Подробнее…
Labyrint Kladno

Labyrint Kladno

Arbesova 1187, Kladno, 272 01, Czech Republic

Как добраться

312 247 640

Категории
Время работы Добавить информацию
О нас Labyrint - středisko volného času, vzdělávání a služeb Kladno
Labyrint Kladno cover
Описание Labyrint - středisko volného času vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187 je státní školské zařízení zařazené do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR. Jeho zřizovatelem je Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5. Labyrint - SVČVS je příspěvkovou organizací s působností především ve městě Kladně a kladenském regionu. Je právnickou osobou. Maskotem Labyrintu je pták Labák v různých podobách.

Hlavní činností Labyrintu jsou rekreační a výchovně vzdělávací aktivity ve volném čase pro všechny věkové kategorie a sociální skupiny, vzdělávání dětí a mládeže v návaznosti na školní výuku a také další vzdělávání dospělých.

Labyrint nabízí širokou škálu pravidelné zájmové činnosti v nejrůznějších volnočasových aktivitách počínaje sportem a turistikou, přes umělecké aktivity, až po společenskovědní a technické obory, které se uskutečňují formou kroužků a klubů.

V rámci nepravidelné činnosti organizuje akce, soutěže, výstavy, odborné besedy, zájezdy, pobytové akce, tábory apod.

Zabývá se také metodickou činností, poradenstvím v oblasti činností ve volném čase. Zpracovává metodické materiály, analýzy a průzkumy volnočasových aktivit.

O rozsahu zájmového vzdělávání Labyrintu svědčí několik statistických údajů ze školního roku 2009 - 2010: ve 125 zájmových kroužcích realizovalo pravidelnou činnost 1 117 členů všech věkových kategorií, Labyrint uspořádal 6 tzv. velkých akcí s účastí 12 500 návštěvníků a 1 225 akcí středního a malého charakteru, které navštívilo 21 877 účastníků. Uskutečnily se 2 zimní, 12 letních táborů a 1 pobytová akce Labyrintu s účastí 387 dětí a mládeže a 32 rodičů.

Činnost Labyrintu - SVČVS Kladno probíhá v současnosti ve dvou budovách Labyrintu v Kladně, Arbesově ulici čp. 1177 a 1187 a na Turistické základně Libušín a nově od 1. června 2007 v Litevské ulici čp. 2720, kam byl přemístěn Labyrint klub Spirála, který od dubna 2000 působil ve dlouhodobě od Magistrátu města Kladna pronajatých prostorách bývalé 34. mateřské školy Na Růž

Похожие места поблизости