Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Подробнее…
Ofir Osijek

Ofir Osijek

Ulica Kardinala Alojzija Stepinca 21, Osijek, 31000, Croatia

Как добраться

+385 (0)31 273 236

Категории
Сейчас ЗАКРЫТО
Время работы
ПН 08:00 – 16:00 СБ закрыто
ВТ 08:00 – 16:00 ВС закрыто
СР 08:00 – 16:00
ЧТ 08:00 – 16:00
ПТ 08:00 – 16:00
О нас https://ofir.hr/ | info@ofir.hr
Sjedište: Ramska 20, 31000 Osijek
Poslovna jedinica: Ul. Kardinala Alojzija Stepinca 21, 31000 Osijek
Ofir Osijek cover
Миссия [HRV]
Kao fleksibilan tim, želimo na prvo mjesto staviti korisnika i njegove želje. Rješavanje istih na profesionalan način u što kraćem vremenskom razdoblju postavljeno je kao naš imperativ. Samo uz taj uvjet spremni smo na konstantno proširenje mreže zadovoljnih klijenata uz stalan i održiv razvoj tvrtke. Promocija "od usta do usta" uz korisničke preporuke jest znak uspjeha u našim zacrtanim ciljevima.

Ulaganjem u izgradnju vlastitih informatičkih proizvoda stvaramo prepoznatljivost. Pokušavamo izgraditi domaći informatički brand koji će biti prepoznat isključivo na kakvoći usluge i proizvoda.

[ENG]
As a flexible team, we want user and his wishes to be in the first place. Addressing them in a professional manner in the shortest period of time is set as our imperative. Only with this condition we are able to continuously expand the network of satisfied clients with constant and sustainable development of the company. Promotion of "word of mouth" with the recommendations is a sign that we succeed in our goals.

With investment in construction of our own products, we try to create recognition. We are trying to build a national IT brand that will be based solely on its quality.
Описание Ofir d.o.o. osnovan je 1993. godine sa sjedištem u Osijeku. Proširivanjem ciljanog tržišta i prepoznavanjem novih izazova, tvrtka 2000. godine posebni naglasak stavlja na informatičke usluge.

Konstantnim naporima i ulaganjima, poslovanje Ofira se razvija u pogledu što kvalitetnije usluge s ciljem odgovarajućeg zadovoljenja korisničkih zahtjeva.

Prateći nove tehnologije i trendove, a u suradnji sa vodećim distributerima, poduzeće Ofir d.o.o. je u mogućnosti korisnicima ponuditi promptnu, točnu i vrhunsku uslugu.

S jasnom vizijom poslovanja, tvrtka olakšava i približava novo, digitalno doba cijenjenim klijentima, čiji broj konstantno raste.


Ofir Company Ltd. was founded in 1993. with headquarters in Osijek, Croatia. Expanding the target market and identifying new challenges, the company put the special emphasis on IT services in the beggining of the 21th century.

Constant efforts and investment, the company is developing in terms of quality services as appropriate to meet user requirements.
Professional service that is the very basis, the company Ofir Ltd., serves the most demanding and prestigious clients.

Following the new technologies and trends, in cooperation with leading distributors, the company is able to offer prompt and impeccable service.

With a clear vision of business, the company makes and is approaching a new, digital era valued customers, whose number is growing inexorably.
Основана Neda i Vladimir Puvača
Продукты KnEx - Projekt KnEx (KNowledge EXchange) izgrađen je i testiran kao inačica Learning Management System (LMS) koji omogućava veću dinamiku, olakšava izvođenje te multiplicira razinu kvalitete nastavnog procesa.

Sofa CMS - Sofa upravitelj web sadržaja, nastao je kao zamisao manjeg CMS-a (Content Management System) koji je u više navrata doživljavao preinake. Ciljana skupina korisnika za ovaj sustav su informatički manje upućeni ljudi koji žele na jednostavan i prilagođen način urediti svoju web stranicu.


KnEx - Knex Project (Knowledge Exchange) was built and tested a version of the Learning Management System (LMS) that allows greater dynamics, facilitates of the performance and multiplying the quality level of teaching process.

Sofa CMS - Sofa web content manager, began as a small idea of a CMS (Content Management System), which has repeatedly experienced changes. Target groups of users for this system are less information referring people who want a simple and friendly way to edit their web page.

Похожие места поблизости