Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Подробнее…
Vizioni-M Kumanovë

Vizioni-M Kumanovë

Kumanovë, Macedonia

Как добраться

Добавить номер телефона

Категории
Время работы Добавить информацию
О нас VIZIONI PA AKTIVITET KONKRET ESHTE VETEM ENDERR, VETEM AKTIVITETI PA VIZION ESHTE HUMBJE KOHE,NDERSA VIZIONI ME AKTIVITETE KONKRETE MUND TA NDRYSHOJ BOTEN
Vizioni-M Kumanovë cover
Описание “Vision without concrete activity is only a dream; the sole activity without vision is only waste of time; while the vision with concrete activity can change the world.” (Murgatroyd & Morgan)
Përshkrimi
Shoqata Qytetare Kulturore “Vizioni M” - shoqatë joqeveritare dhe joprofitabile kulturore e të rinjve - duke ndjerë nevojën e madhe që të plotësohet boshllëku i madh shpirtëror e kulturor, i cili është shkaktuar në jetën e qytetarëve të Maqedonisë si pasojë e tranzicionit, është themeluar që ta përmbushë, plotësojë dhe stimulojë këtë aspekt të jetës në vendin tonë dhe më gjerë.
Themelues dhe bartës të saj janë intelektualët e rinj (studentë e profesorë) nga Shkupi e Tetova, Kumanov qëllimi final i të cilëve është vetëdijesimi, përmirësimi, lehtësimi dhe avancimi i jetës së qytetarëve të këtij nënqielli. Ajo punon në ngritjen dhe fuqizimin e vetëdijes kulturore, qytetare, intelektuale, fetare e morale të qytetarëve të Maqedonisë.
Ajo vite me radhë qëllimet e saj i realizon duke kontribuar në stimulimin e qytetarëve në ngritjen e vetëdijes qytetare, kulturore e shpirtërore dhe njëherit me angazhimin maksimal për dituri të mirëfilltë.
Projektet e saj kryesisht kanë qenë projekte të lidhura me jetën e të rinjve, si shfaqje, kurse, manifestime, seminaree dhe takime me të rinj.
Shoqata është themeluar në vitin 1998 me ermina "Vizioni Multikulturor" por për shkaqe administrative në vitin 2004 e mori emrin "Vizioni M"..

The Civil Cultural Association “Vizioni M” – a non-government and non-profitable cultural association of youngsters – realizing the great need to fill the great spiritual and cultural gap, as well realizing the horrible tarnishing of human values, all these caused in the life’s of Macedonia’s citizens as a consequence of transition, was found in order to fulfill, complement and stimulate this aspect of life in our country and wider.
Having in mind the fact that the intellectuals are the driving force of a people, this association was founded precisely fr

Похожие места поблизости