Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Подробнее…
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ul. Rolna 43, Katowice, 40-555, Poland

Как добраться

32 202-50-34

Категории
Сейчас ОТКРЫТО
Время работы
ПН 08:30 – 15:00 СБ 09:00 – 14:00
ВТ 08:30 – 15:30 ВС закрыто
СР 08:30 – 15:30
ЧТ 08:30 – 15:30
ПТ 08:30 – 15:00
О нас Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się Uczelnia techniczno - artystyczna.
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach cover
Миссия Uczelnia techniczno-artystyczna.
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach istnieje od 2003 roku i zalicza się do wiodących Uczelni w obszarze nauk technicznych oraz artystycznych. WST jest pierwszą, niepubliczną Uczelnią w regionie, kształcącą m.in. przyszłych architektów, projektantów, grafików, specjalistów budowlanych, informatyków oraz mechatroników.
Wizytówką Uczelni jest specjalnie opracowany program nauczania i wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, którą stanowią wybitni specjaliści wywodzący się ze śląskiego, krakowskiego, poznańskiego i łódzkiego środowiska akademickiego. Zbudowany na interdyscyplinarnej wiedzy, bogaty program studiów przygotowuje studentów do przyszłej pracy zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.
Misją Uczelni jest tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia licencjatów, inżynierów oraz magistrów odpowiadającego współczesnym europejskim standardom. Mając na uwadze wysokie wymagania, jakie stawia specjalistom współczesny rynek pracy, studenci podczas studiów mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi systemami wspomagania projektowania i technikami komputerowymi.
Описание Celem Uczelni jest kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych, na podstawie otrzymanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu decyzji z dnia 15 grudnia 2003 roku, o wpisie do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 143. Programy studiów spełniają wszystkie zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Rady Głównej Szkolnictwa, a także uzyskały akceptację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Награды Uprawnienia

Architektura - I Stopnia (Inżynierskie) - Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku po 8 semestrach gwarantują tytuł Inżynier architektury - Kierunek pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną

Architektura wnętrz - I Stopnia (Licencjackie) - Studia stacjonarne i niestacjonarne kierunku po 6 semestrach gwarantują tytuł Licencjat architektury wnętrz - Kierunek pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną

Architektura wnętrz - II Stopnia (Uzupełniające magisterskie) - Studia stacjonarne i niestacjonarne kierunku po 4 semestrach gwarantują tytuł Magistra sztuki

Budownictwo - I Stopnia (Inżynierskie) - Ukończenie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych po 8 semestrach gwarantuje tytuł inżyniera budownictwa -Kierunek Budownictwo - Kierunek pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną

Budownictwo - II Stopnia (Uzupełniające magisterskie) - Ukończenie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych po 4 semestrach gwarantuje tytuł magistra inżyniera

Wzornictwo - I Stopnia (Licencjackie) - Studia stacjonarne i niestacjonarne kierunku po 8 semestrach gwarantują tytuł Licencjat wzornictwa o specjalności projektowanie mody lub projektowanie biżuterii - Kierunek pozytywnie oceniony przez Polska Komisję Akredytacyjną

Gospodarka przestrzenna - I Stopnia (Inżynierskie) - Studia stacjonarne i niestacjonarne kierunku po 8 semestrach gwarantują tytuł Inżynier Gospodarki przestrzennej

Grafika - Jednolite magisterskie - Studia stacjonarne i niestacjonarne kierunku po 10 semestrach gwarantują tytuł Magistra.

Mechatronika - I Stopnia (Inżynierskie) - Ukończenie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych po 7 semestrach gwarantuje tytuł inżyniera

Informatyka - I Stopnia (Inżynierskie) - Ukończenie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych po 7 semestrach gwarantuje tytuł inżyniera
Основана Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach została założona w 2013 r. przez mgr inż. arch. Arkadiusza Hołdę.
Продукты Architektura studia I stopnia – 4 letnie studia inżynierskie
Architektura przygotowuje do pracy architekta, urbanisty, planisty przestrzennego, inżyniera miejskiego, a także organizatora procesu inwestycyjnego. Absolwent otrzymuje tytuł inżyniera architekta.

Architektura studia II stopnia – 2 letnie studia magisterskie
Studia uzupełniające magisterskie mają na celu ukształtowanie osobowości twórczej i zawodowej architekta o pełnych kompetencjach i kwalifikacjach. Student rozwijając swoje umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego, urbanistycznego, konserwatorskiego, planowania przestrzennego oraz poszerzając wiedzę w dziedzinie sztuk pięknych, nauk technicznych i humanistycznych, wzbogaca ją dodatkowymi umiejętnościami kreatywnego myślenia i tworzenia.

Architektura Wnętrz studia I stopnia – 3 letnie studia licencjackie
Architektura Wnętrz jest skierowana do osób, dla których przestrzeń zamknięta w architekturze może być obszarem kreacji artystycznej, jak również dla osób, które interesują się współczesnym wzornictwem we wnętrzach i chcą rozwinąć swoje zainteresowania, wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

Architektura Wnętrz studia II stopnia – 2 letnie studia magisterskie
Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz absolwenci są w pełni przygotowani do samodzielnej, twórczej pracy projektowej w obrębie zagadnień odnoszących się do architektury wnętrz, wystaw i mebli, kształtowania kolorystyki i oświetlenia, ekspozycji w kontekście użytkowym i kulturowym, a także do podjęcia pracy artystyczno – badawczej i popularyzatorskiej mającej na celu upowszechnianie wartości kulturowych.

Budownictwo studia I stopnia – 4 letnie studia inżynierskie
Studia na kierunku Budownictwo przygotowują specjalistów posiadających wiedzę teoretyczną oraz odpowiednie przygotowanie praktyczne m.in. z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elem

Похожие места поблизости