我们使用 Cookie 来制作贴合用户需求的内容与广告、提供社交媒体功能以及分析我们的流量. 查看详情…
Bałtycki Port Nowych Technologii

Bałtycki Port Nowych Technologii

Czechosłowacka 3, Gdynia, 81-969, Poland

Get Directions

Add phone number

种类
Now OPEN
营业时间
周一 07:00 – 15:00 周六 关闭
周二 07:00 – 15:00 周日 关闭
周三 07:00 – 15:00
周四 07:00 – 15:00
周五 07:00 – 15:00
有关我们 http://www.strefa.gda.pl/bpnt,9,pl.html
tel. 58 740 4400

tel: 607 774 066
Bałtycki Port Nowych Technologii cover
任务 Misją Bałtyckiego Portu Nowych Technologii jest stworzenie ośrodka nowoczesnych technologii wspierającego przedsiębiorczość na rewitalizowanych terenach po dawnej Stoczni Gdynia SA. BPNT w swoich działaniach oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa, finansowania oraz transferu wiedzy, dzięki czemu jest miejscem, w którym pomysł przeradza się w realnie funkcjonującą firmę, a idee nowych rozwiązań high-tech stają się rzeczywistością. Działalność BPNT zmierza do przyciągnięcia do Gdyni przedsiębiorców wdrażających lub zamierzających wdrożyć nowoczesne technologie, jak również do pobudzenia lokalnych przedsiębiorców do wprowadzania innowacji w stosowanych technologiach produkcji i unowocześniania wyrobów oraz usług oferowanych na rynku. Taka aktywność ma na celu rozwój gospodarki w regionie pomorskim oraz zapewnienie firmom lokującym się na terenie Bałtyckiego Portu Nowych Technologii osiąganie sukcesów zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.
公司描述 Bałtycki Port Nowych Technologii to innowacyjny projekt biznesowy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o., łączący proces rewitalizacji terenów po dawnej Stoczni Gdynia SA i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na Pomorzu, poprzez łączenie nowatorskich pomysłów technologicznych z produkcją i usługami w kraju i na świecie.

Bałtycki Port Nowych Technologii pełni unikatową rolę w odniesieniu do Gdyni, Trójmiasta, jak również całego regionu. Dzięki działaniom PSSE sp. z o.o. firmy które zainwestowały w tereny po dawnej Stoczni Gdynia (duże polskie firmy: Crist SA, SR Nauta SA, Gafako sp. z o. o.etc.), a także nowi inwestorzy z Polski i zagranicy, mogą swobodnie myśleć o rozwoju otoczenia biznesowego swoich firm.

BPNT dysponuje atrakcyjnym, uzbrojonym obszarem, położonym na dawnych terenach stoczniowych. Dzisiaj to miejsce prężnych inwestycji wielu firm. PSSE sp. z o.o. zrealizowała szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, wprowadzając na te tereny znaczące udogodnienia dla inwestorów (przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, modernizacja budynku biurowego G-330 "Akwarium", modernizacja układu drogowego, budowa ronda).
鼓励 "EUROSYMBOL Rozwoju Biznesu" 2012, 2013

„Bursztynowa Kaczka”
成立 03/30/2012

Similar places nearby