我们使用 Cookie 来制作贴合用户需求的内容与广告、提供社交媒体功能以及分析我们的流量. 查看详情…
Bolyai János Műszaki Szakgimnázium és Kollégium

Bolyai János Műszaki Szakgimnázium és Kollégium

Váci út 21., Budapest, 1134, Hungary

Get Directions

+36 (1) 320-8235

种类
营业时间 Add information
有关我们 Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium hivatalos Facebook oldal
e-mail cím : bolyai@bolyai-szakkozep.hu
cím: 1134 Budapest Váci út 21
Bolyai János Műszaki Szakgimnázium és Kollégium cover
任务 „Semmiből egy ujj, más világot teremtettem.”
Bolyai János levele atyjához

Az intézmény fennállásának egész története alatt sikerrel szolgálta Budapest fővárosa és környéke szakember képzésének kívánalmait. Iskolánk és kollégiumunk ismert és elismert a főváros határain túl is, a hazai szakképzés, és a kollégiumi mozgalom egyik meghatározó intézménye. Kidolgozott pedagógiai programunk, és kerettantervünk modell értékűek szakmai minősítést kapta.
Jelenleg is feladatunknak tekintjük a változásokhoz való alkalmazkodást. Érzékenyen reagálunk a környezet változásaira, hogy magas szintű általános és szakmai műveltséggel rendelkező szakembereket képezzünk és ennek a folyamatnak vigyük tovább a „bolyais” formáit és elemeit.
Az intézményben a szakemberképzés egyszerre jelenti az ismeretközvetítést, az önálló élethez való képességek kialakítását, (önálló ismeretszerzés, tájékozottság, felelősség, rugalmasság, igényesség saját és mások munkájával szemben) valamint az ember nevelését (hogy a megszerzett ismereteket és képességeket a jó érdekében használja fel).
A teljesítményképes tudás mellett fontosnak tartjuk a mindennapi életben és a munkahelyen jól alkalmazható képességeknek, készségeknek az elsajátítását, amelyek képessé teszik diákjainkat a folyamatos önképzésre, a rugalmas alkalmazkodásra, a megszerzett ismeret sokoldalú, kreatív felhasználására.
Fontos számunkra a gazdaság szereplőivel (vállalatok, vállalkozások, intézmények, gazdasági kamarák, Munkaügyi Központ) való együttműködés, hogy az iskola mindig tudja követni a gazdaságban lezajló változásokat, hogy saját képzésének korszerűsítéséhez támogatókat szerezzen.
Tiszteljük a tanulót, mint embert; segítjük jogainak érvényesítésében, kötelességei teljesítésében. Minden módon elősegítjük lelki, szellemi és testi gyarapodását.
A minőségirányítás számunkra olyan tervezett és folyamatos tevékenység, amely az iskola és kollégium szakmai céljainak és tényleges működésének állandó közelítését szolgál
公司描述 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA
Az iskola a főváros XIII. kerületében - Angyalföldön - a Váci út elején, jól megközelíthető helyen, egy patinás épületben működik. Az intézményben az 1885/86-os tanévvel indult meg az oktatás, és 1955 óta működik a ház falain belül középiskola. Az alapítás óta ezen a helyen számos iskolatípus váltotta egymást vagy osztotta meg otthonát az épületben. A névadó Bolyai János korának világhírű matematikusa volt. Az iskola még gimnáziumként vette fel nevét, s több képzési típuson, modellen át jelenleg gyakorló műszaki szakközépiskolaként őrzi emlékét.

A középiskola hagyományai a gimnáziumi időkig vezethetők vissza. Úgy adott híres személyiségeket az országnak, hogy nyitottá tette mindenkori diákjait az emberi műveltség valamennyi irányába. A műveltségigény feltámasztása, a humán- és reáltananyag magas színvonalú átadása, a kommunikációs készség fejlesztése, az innovatív tudás megalapozása és megszilárdítása egyaránt az iskola legjobb hagyományai közé tartozik. A nevelés és az oktatás mindig azonos értéket képviselt, s a tudás és a munka tisztelete is állandóan összetartozott.
Az iskola mindenkor megpróbálta a saját útját járni, rendszeresen elébe ment a változásoknak, az elsők között vállalkozott szakmai és pedagógiai újításokra, s úttörőként vezette be az új elképzeléseket. Mindezt lehetővé tette az iskola szelleme, s mindenkori vállalkozó és új utakat kereső pedagógusainak szellemi kapacitása. Ezen hagyományos értékeinket továbbra is fejlesztendőnek, megújítandónak és megőrzendőnek tartjuk.Az iskola névadója, Bolyai János nemcsak matematikával foglalkozott, bár hírnevét ezen a területen alapozta meg. Csodagyerekként indult, tehetségét nagyrészt matematikus és polihisztor apjától örökölhette. Hadmérnöki akadémiai végzettsége révén a matematikában is az anyagi világ tükröződését kereste. Mintegy kétezer éves problémát oldott meg azáltal, hogy egy ellentmondásmentes geometriai rendszert állított fel. Közvetve őt is igaz

Similar places nearby