我们使用 Cookie 来制作贴合用户需求的内容与广告、提供社交媒体功能以及分析我们的流量. 查看详情…
星期二
08
五月

Ciało i ekran: Pornografia śmierci

18:00
20:00
Muzeum Sztuki w Łodzi
Event organized by Muzeum Sztuki w Łodzi

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

ms2, Ogrodowa 19, sala audiowizualna

Pornografia śmierci jako forma tabuizowania śmierci naturalnej - mgr Agnieszka Pacek

Celem wystąpienia jest zaprezentowanie zjawiska „pornografii śmierci”, opisanego po raz pierwszy przez angielskiego antropologa Geoffreya Gorera. W szerokim ujęciu “pornografia śmierci” polega na eksponowaniu obrazów śmierci nagłej w przestrzeni medialnej oraz w różnych tekstach kultury, w pominięciu tej, która uchodzi za naturalną. Omawiane zjawisko łączono zatem z tabuizowaniem śmierci, charakterystycznym dla współczesnych społeczeństw zachodnich. Podczas prezentacji zasygnalizowane zostaną zagadnienia łączące się ze wspomnianą problematyką – m.in. podłoże historyczne związane z publicznym zadawaniem przemocy i śmierci, koncepcja „kanibalizmu oka” autorstwa francuskiego antropologa Louisa-Vincenta Thomasa, współczesna tendencja do określania mianem pornografii różnego typu “podglądactwa” (niekoniecznie związanego z seksualnością) czy problem konsekwencji, do jakich może prowadzić percepcja obrazów wspomnianego typu (np. adiaforyzacja). Prezentacja omawianego zjawiska zostanie podparta przykładami medialnymi i filmowymi. Do wspólnego zastanowienia pozostanie kwestia w jakim stopniu treści tabuizowanie ulegają pornografizacji oraz czy nadal mamy do czynienia z medialną ekspansją „pornografii śmierci”.

Agnieszka Pacek – absolwentka kulturoznawstwa o specjalizacji teatrologicznej oraz filmoznawczej z wiedzą o mediach. Obecnie doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się problematyką śmierci i nieśmiertelności, a także marginalizacji społecznej (zwłaszcza w kontekście cielesności pojmowanej jako nienormatywna). Zainteresowania badawcze ogranicza przede wszystkim do kultury Zachodu.

-------------------------------------------------------------------------------------------

CIAŁO I EKRAN - między bioetyką a filmoznawstwem to seminarium stworzone w ramach projektu Wymiary cielesności: między bioetyką i filmoznawstwem realizowanego w Zakładzie Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy współpracy filmoznawców z Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego.

Seminarium porusza tematy związane z audiowizualnymi reprezentacjami nienormatywności cielesnej, erotyki i śmierci, umieszczając je w interdyscyplinarnych - antropologicznych, filmoznawczych, bioetycznych - ramach badawczych.

Wtorki, godz. 18:00 w sali audiowizualnej ms², ul. Ogrodowa 19