我们使用 Cookie 来制作贴合用户需求的内容与广告、提供社交媒体功能以及分析我们的流量. 查看详情…
Filharmonia Gorzowska

Filharmonia Gorzowska

Dziewięciu muz 10, Gorzów Wielkopolski, 66-400, Poland

Get Directions

+48 957392700

种类
营业时间 Add information
有关我们 Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska
Filharmonia Gorzowska cover
公司描述 Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska to samorządowa instytucja kultury Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Profesjonalna przestrzeń koncertowa, zawodowa orkiestra, współpraca z artystami mistrzowskiej klasy, spójny program artystyczny, działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wreszcie - różnorodność oferty muzycznej, to nasze atuty i pomysły na osiągnięcie celów ujętych w statucie. Nasze główne zadanie to upowszechnianie kultury muzycznej. Jednocześnie naszą ambicją jest stworzenie miejsca przyjaznego nie tylko muzyce, ale także innym, korespondującym z nią dziedzinom sztuki.

Współpraca i wielokulturowość

CEA-Filharmonia Gorzowska chce jasno zdefiniować swoją specjalizację i miejsce we wspólnocie gorzowskich instytucji kultury oraz nieustannie szukać okazji do zintegrowanych działań i partnerstwa. Odrębnym obszarem współpracy będą dla nas aktywne w tworzeniu gorzowskiej kultury, a zarazem tutejszej wielokulturowości, organizacje społeczne – stowarzyszenia i fundacje. Zapraszamy je do korzystania z naszego obiektu, oferując raz w roku nieodpłatne udostępnienie sali koncertowej. Wielokulturowość i różnorodność to domena Miasta. Chcemy ją wspierać.

Transgraniczność

Filharmonia ma szansę wyznaczyć także nowy, wyrazisty obszar polsko-niemieckiej wymiany kulturalnej i kulturowego dialogu. Transgraniczność Gorzowa będzie dla nas inspiracją, punktem odniesienia, wyzwaniem.Dobry czas wolny

Poprzez organizację wydarzeń adresowanych do szerokiej publiczności, chcemy zachęcać mieszkańców miasta i regionu, by swój czas wolny spędzali również z nami. Wypoczynek połączony z odbiorem znakomitej muzyki będzie odtąd stałą propozycją dla gorzowian i wszystkich, którzy nas odwiedzają. Filharmonia to miejsce dla Gorzowa stworzone. Będziemy o tym konsekwentnie przekonywać.


CEA - Filharmonia Gorzowska jako instytucja kultury utworzona została na mocy Uchwały Nr LXXIII/1161/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 maja 2010 r. Do rejestru instytucji kultury
成立 05/18/2011
  • Dziewięciu muz 10, Gorzów Wielkopolski, 66-400, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby