我们使用 Cookie 来制作贴合用户需求的内容与广告、提供社交媒体功能以及分析我们的流量. 查看详情…
Het Buurtcollectief

Het Buurtcollectief

Texelstroomlaan 5, Den Helder, 1784 EA, Netherlands

Get Directions

0223 75 72 96

种类
营业时间 Add information
有关我们 Het Buurtcollectief is een samenwerkingsverband van 10 lokale buurtvoorzieningen en multifunctionele centra in Den Helder.
Het Buurtcollectief cover
任务 1. Het Buurtcollectief stelt zich ten doel bevorderen en (doen) in standhouden van openbare voor ieder toegankelijke voorzieningen op sociaal-cultureel gebied (waaronder begrepen speeltuinvoorzieningen) in de gemeente Den Helder.

2. Het Buurtcollectief streeft haar doel na vanuit de gedachte dat alle mensen gelijk zijn en recht hebben op een volwaardige plek in de samenleving.

3. Het Buurtcollectief richt zich op vragen vanuit de samenleving in het algemeen en op het welzijnsbeleid van de gemeente Den Helder in het bijzonder en hangt een wijk- en buurtgerichte gedachte aan met oog voor de eigenheid van individuen en organisaties, waarmee de vereniging samenwerkt.

4. Het Buurtcollectief tracht haar doel te bereiken door:

a. het behartigen van de belangen van de leden;

b. het beïnvloeden van met name overheidsinstanties doch ook andere instanties op beleidsmatig terrein;

c. het vertegenwoordigen van de leden naar overheidsinstanties en andere instanties;

d. het ondersteunen van de leden in de ruimste zin;

e. het mede met het oog op het steunen van buurtbewoners in standhouden van een federatiebureau, waarvan professionals deel uitmaken;

f. het bevorderen van vrijwillige inzet van buurtbewoners;

g. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.
公司描述 We zetten ons in vanuit de gedachte dat ieder mens gelijk is en recht heeft op een volwaardige plek in de samenleving. De tien aangesloten buurtverenigingen organiseren hun activiteiten vanuit een buurthuis of multifunctioneel gebouw.
成立 1930
产品 Buurthuisondersteuning, samenwerking, organiseren van evenementen en activiteiten, visie-ontwikkeling

Similar places nearby