We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Transprojekt Geotechnika - badania geologiczne gruntu i sondowania

Transprojekt Geotechnika - badania geologiczne gruntu i sondowania

Chłapowskiego 29 , Poznań, 60-965

Get Directions

616394903

Categories
Work hours Add information
About Oferujemy kompleksowe usługi związane z geotechniką i geologią, badania terenowe oraz laboratoryjne.
Description Transprojekt Geotechnika to firma, która świadczy kompleksowe usługi w zakresie geotechniki. Obejmują one również prace z zakresu hydrologii. Do obowiązków pracowników firmy w tym zakresie zaliczają się: poszukiwanie wód podziemnych, projekty robót i dokumentacje hydrogeologiczne, projektowanie i montaż piezometrów, pobieranie prób wód gruntowych do szczegółowych badań laboratoryjnych oraz projekty robót dla pomp ciepła. Są to świadczenia rzetelne, dzięki jakim można spodziewać się, iż wszystkie prace na konkretnym terenie będą zrobione na najwyższym poziomie. Jest to dowód tego, że usługi geologiczne w Transprojekt Geotechnika są profesjonalne.
Products Badania geologiczne, Usługi geologiczne, Sondowanie CPTU, Sondowania statyczne, Sonda CPT, Dokumentacja geotechniczna, Badania gruntu, Badania geotechniczne, Sondowania dynamiczne (DPL, DPM, DPH, DPSH, ITB-ZW), Sondowania statyczne (CPT, CPTU), Pobieranie prób gruntów i wód gruntowych, Wykonywanie odkrywek fundamentów, Sprawdzanie nośności podłoża gruntowego, Ochrona środowiska, Określanie warunków gruntowo-wodnych dla przydomowych oczyszczalni ścieków, Wiercenia oraz badania gruntu określające strefę zanieczyszczonego podłoża gruntowego, Projekty wzmocnień podłoża gruntowego, Analizy stateczności skarp nasypów i wykopów, Określanie współczynnika stateczności globalnej skarp, Projektowanie konstrukcji oporowych podpierających skarpy nasypów i wykopów, Projektowanie zbrojenia skarp nasypów geosyntetykami, Wiercenia ręczne i mechaniczne, Badania terenowe, Badania laboratoryjne, Opinie i ekspertyzy geotechniczne, Dokumentacje geotechniczne ustalające warunki posadowienia obiektów budowlanych

Similar places nearby