We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Chłapowskiego 29 , Poznań, 60-965
About Transprojekt Geotechnika - badania geologiczne gruntu i sondowania
Oferujemy kompleksowe usługi związane z geotechniką i geologią, badania terenowe oraz laboratoryjne.
Description
Transprojekt Geotechnika to firma, która świadczy kompleksowe usługi w zakresie geotechniki. Obejmują one również prace z zakresu hydrologii. Do obowiązków pracowników firmy w tym zakresie zaliczają się: poszukiwanie wód podziemnych, projekty robót i dokumentacje hydrogeologiczne, projektowanie i montaż piezometrów, pobieranie prób wód gruntowych do szczegółowych badań laboratoryjnych oraz projekty robót dla pomp ciepła. Są to świadczenia rzetelne, dzięki jakim można spodziewać się, iż wszystkie prace na konkretnym terenie będą zrobione na najwyższym poziomie. Jest to dowód tego, że usługi geologiczne w Transprojekt Geotechnika są profesjonalne.
Products
Badania geologiczne, Usługi geologiczne, Sondowanie CPTU, Sondowania statyczne, Sonda CPT, Dokumentacja geotechniczna, Badania gruntu, Badania geotechniczne, Sondowania dynamiczne (DPL, DPM, DPH, DPSH, ITB-ZW), Sondowania statyczne (CPT, CPTU), Pobieranie prób gruntów i wód gruntowych, Wykonywanie odkrywek fundamentów, Sprawdzanie nośności podłoża gruntowego, Ochrona środowiska, Określanie warunków gruntowo-wodnych dla przydomowych oczyszczalni ścieków, Wiercenia oraz badania gruntu określające strefę zanieczyszczonego podłoża gruntowego, Projekty wzmocnień podłoża gruntowego, Analizy stateczności skarp nasypów i wykopów, Określanie współczynnika stateczności globalnej skarp, Projektowanie konstrukcji oporowych podpierających skarpy nasypów i wykopów, Projektowanie zbrojenia skarp nasypów geosyntetykami, Wiercenia ręczne i mechaniczne, Badania terenowe, Badania laboratoryjne, Opinie i ekspertyzy geotechniczne, Dokumentacje geotechniczne ustalające warunki posadowienia obiektów budowlanych

Business in Polska, Poland

Wholesale & Supply Store 54 Construction Service & Supply 34 Industrial Company 23 Retail Company 17 Apparel Company 15

Similar places nearby