Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Visualizza dettagli…
Transprojekt Geotechnika - badania geologiczne gruntu i sondowania

Transprojekt Geotechnika - badania geologiczne gruntu i sondowania

Chłapowskiego 29 , Poznań, 60-965

Come raggiungere

616394903

Categorie
Orario Aggiungere le informazioni
Chi siamo Oferujemy kompleksowe usługi związane z geotechniką i geologią, badania terenowe oraz laboratoryjne.
Descrizione Transprojekt Geotechnika to firma, która świadczy kompleksowe usługi w zakresie geotechniki. Obejmują one również prace z zakresu hydrologii. Do obowiązków pracowników firmy w tym zakresie zaliczają się: poszukiwanie wód podziemnych, projekty robót i dokumentacje hydrogeologiczne, projektowanie i montaż piezometrów, pobieranie prób wód gruntowych do szczegółowych badań laboratoryjnych oraz projekty robót dla pomp ciepła. Są to świadczenia rzetelne, dzięki jakim można spodziewać się, iż wszystkie prace na konkretnym terenie będą zrobione na najwyższym poziomie. Jest to dowód tego, że usługi geologiczne w Transprojekt Geotechnika są profesjonalne.
Prodotti Badania geologiczne, Usługi geologiczne, Sondowanie CPTU, Sondowania statyczne, Sonda CPT, Dokumentacja geotechniczna, Badania gruntu, Badania geotechniczne, Sondowania dynamiczne (DPL, DPM, DPH, DPSH, ITB-ZW), Sondowania statyczne (CPT, CPTU), Pobieranie prób gruntów i wód gruntowych, Wykonywanie odkrywek fundamentów, Sprawdzanie nośności podłoża gruntowego, Ochrona środowiska, Określanie warunków gruntowo-wodnych dla przydomowych oczyszczalni ścieków, Wiercenia oraz badania gruntu określające strefę zanieczyszczonego podłoża gruntowego, Projekty wzmocnień podłoża gruntowego, Analizy stateczności skarp nasypów i wykopów, Określanie współczynnika stateczności globalnej skarp, Projektowanie konstrukcji oporowych podpierających skarpy nasypów i wykopów, Projektowanie zbrojenia skarp nasypów geosyntetykami, Wiercenia ręczne i mechaniczne, Badania terenowe, Badania laboratoryjne, Opinie i ekspertyzy geotechniczne, Dokumentacje geotechniczne ustalające warunki posadowienia obiektów budowlanych

I luoghi simili nelle vicinanze